24.03.2005 17:02:14
Leuckart-Wallachova redukční animace-příprava aminů

Carl Louis Rudolf Alexandr Leuckart (23.6.1854-24.7.1889)
Otto Wallach (27.3.1847-26.2.1931) ==>

Otto Wallach (27.3.1847-26.2.1931) - německý chemik - Nobelova cena 1910
Redukce aminů probíhá za pomoci kyseliny mravenčí.
Ze sekundárního aminu vzniká amin terciární
Ze sekundárního aminu vzniká amin terciární
Z primárního aminu vzniká amin sekundární
Z amoniaku (nulární amin) vzniká amin primární
Redukcí pyridinu (dolní část) hydridem hlinitým vzniká 3-piperidein.
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii
Otto Wallach (27.3.1847-26.2.1931) - německý chemik - Nobelova cena 1910

Otto Wallach (27.3.1847-26.2.1931) - německý chemik - Nobelova cena 1910

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku