Ludwig Claisen - německý chemik (1851-1930) 26.03.2005 20:15:50
Claisenova kondenzace
Ludwig Claisen (1851-1930)
 
Je to obecná metoda k přípravě esterů b-ketokyselin.
Methylenová skupina v sousedství karbonylové skupiny má kyselé vlastnosti. Estery karboxylových kyselin, které obsahují na a-uhlíku dva atomy vodíku, podléhají zahříváním s bezvodým alkoholátem, popř. se sodíkem, draslíkem, hydridem sodným Claisenově kondenzaci za vzniku esterů b-ketokyselin.
O b e c n ě :
Schématický zápis:
2RCH2COOC2H5 + NH2-1 ---> RCH2COCHRCOOC2H5 + C2H5O-1 + NH3
Podrobný zápis:
Odštěpuje se vodíkový kation z a uhlíku.
amid + ethylester kyseliny Odštěpuje se amoniak karbanion ethylesteru kyseliny
amid + ethylester kyseliny   karbanion
Vzniklý karbanion se aduje.
karbanion napadá ethylester kyseliny
karbanion napadá ethylester kyseliny  
Poté dochází k odštěpení ethanolátového aniontu a vytvoření b ketokyseliny.
karbanion ethanolát se odštěpuje ethylester 3-oxo-2-alkylkyseliny
  karbanion ethanolát se odštěpuje ethylester b ketokyseliny
P ř í k l a d č . 1
Schématický zápis:
2RCH2COOC2H5 ---( C2H5O-1)--->RCH2COCHRCOOC2H5 + C2H5OH
Podrobný zápis:
Odštěpuje se vodíkový kation z a uhlíku.
ethanolát + ethylester kyseliny propionové Odštěpuje se ethanol karbanion ethylesteru kyseliny propionové
ethanolát + ethylester kyseliny propionové   karbanion
Vzniklý karbanion se aduje.
karbanion napadá ethylester kyseliny
karbanion napadá ethylester kyseliny  
Poté dochází k odštěpení ethanolátového aniontu a vytvoření b ketokyseliny.
karbanion ethanolát se odštěpuje 3-oxo-2-methylvalerát ethylnatý
  karbanion ethanolát se odštěpuje ethyl-b-oxo-2-methylvalerovát
P ř í k l a d č . 2
2RCH2COOC2H5 + H-1 ---> RCH2COCHRCOOC2H5 + C2H5O-1 + H2
Podrobný zápis:
Odštěpuje se vodíkový kation z a uhlíku.
hydrid + ethylester kyseliny máselné Odštěpuje se vodík karbanion ethylesteru kyseliny máselné
hydrid + ethylester kyseliny máselné   karbanion
Vzniklý karbanion se aduje.
karbanion napadá ethylester kyseliny
karbanion napadá ethylester kyseliny  
Poté dochází k odštěpení ethanolátového aniontu a vytvoření b ketokyseliny.
karbanion ethanolát se odštěpuje 3-oxo-2-ethylkapronát ethylnatý
  karbanion ethanolát se odštěpuje ethyl-b-oxo-2-ethylkapronát
P ř í k l a d č . 3
2RCH2COOC2H5 + K ---> RCH2COCHRCOOC2H5 + C2H5OK + 1/2H2
Podrobný zápis:
Odštěpuje se vodíkový kation z a uhlíku.
draslík draslík + ethylester kyseliny máselné Odštěpuje se vodík a vzniká draselný kation karbanion ethylesteru kyseliny máselné
draslík + ethylester kyseliny máselné   karbanion
Vzniklý karbanion se aduje.
karbanion napadá ethylester kyseliny
karbanion napadá ethylester kyseliny  
Poté dochází k odštěpení ethanolátového aniontu a vytvoření b ketokyseliny.
karbanion ethanolát se odštěpuje, vzniká ethanolát draselný 3-oxo-2-ethylkapronát ethylnatý
  karbanion ethanolát se odštěpuje ethyl-b-oxo-2-ethylkapronát
Zvláštním případem je intramolekulární kondenzace diethylesteru adipové kyseliny účinkem ethanolátu sodného, neboli Dieckmannova kondenzace.
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku