Walter Dieckmann - německý chemik (1869-1925) 06.11.2004 14:07:25
Dieckmannova kondenzace
Walter Dieckmann (1869-1925)
Dieckmannova kondenzace je intramolekulárním varianta Claisenovy kondenzace.
Dieckmannova kondenzace je kondenzací diethylesteru adipové kyseliny účinkem ethoxidu sodného. Dieckmannova kondenzace je usnadněna vytvořením pětičlenného kruhu.
Odštěpuje se vodíkový kation z a uhlíku.
diethyladipát ethyl-2-oxocyklopentankarboxylát
diethyladipát   ethyl-2-oxocyklopentankarboxylát
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku