05.03.2005 12:57:06
(Balz) Schiemannova reakce (1927)
Gunther Robert Arthur Schiemann (7.11.1899-1969)
Reakce diazoniových solí, kterou se připravují fluorderiváty.
Pozn.: Málo rozpustný arendiazoniumtetrafluoroborát se nechá vychnout a poté se tepelně rozloží
p-toluendiazoniumchlorid   p-toluendiazoniumtetrafluoroborát p-toluendiazoniumtetrafluoroborát p-fluortoluen
           
Sandmeyerova reakce, Gattermanova reakce, Griesova reakce, Schimannova reakce,
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku