24.10.2009 20:11:09
Sandmeyrovy reakce
Traugott Sandmeyer - švýcarský chemik (15. 9.1854 - 9. 4. 1922)
Reakce diazoniových solí, při použití měďných solí.
p-toluendiazoniumchlorid p-chlortoluen +   N2
p-toluendiazoniumchlorid   p-chlortoluen      
p-toluendiazoniumhydrogensulfát + CN-1 nitril kyseliny p-toluové + HSO4-1 + N2
p-toluendiazoniumhydrogensulfát       p-tolunitril        
Sandmeyerova reakce, Gattermanova reakce, Griesova reakce, Schimannova reakce,
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku