06.11.2004 00:31:07
Bartova reakce

Na arendiazoniumhalogenid se působí alkalickým arsenitanem
Pozn.: Málo rozpustný arendiazoniumtetrafluoroborát se nechá vychnout a poté se tepelně rozloží
p-benzendiazoniumchlorid fenylarsonát sodný
    fenylarsonát sodný
Sandmeyerova reakce, Gattermanova reakce, Griesova reakce, Schiemannova reakce
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku