24.03.2006 20:35:23
Gabrielova syntéza (1887)
Siegmund Gabriel (1851-1924)

Siegmund Gabriel (1851-1924)
Primární aminy (příp.diaminy) se připravují alkylací imidu ftalanu draselného alkylhalogenidem a následným tepelným rozkladem.
Příklad č. 1:
imid ftalanu draselného N-methylftalimid CH3NH2.HCl +   kyselina ftalová
ftalimidkalium   N-methylftalimid       kys. ftalová
Příklad č. 2:
imid ftalanu draselného N-methylftalimid hydrazin CH3NH2 +   hydrazid kyseliny ftalové
ftalimidkalium   N-methylftalimid hydrazin     ftalhydrazid
Příklad č. 3: příprava diaminu
2 imid ftalanu draselného 1,2-diftalimidoethan
  ftalimidkalium   1,2-diftalimidoethan  
Příklad č. 3: příprava diaminu
dihydrochlorid ethylendiaminu + kyselina ftalová  
dihydrochlorid ethylendiaminu   kys. ftalová  
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku