Bernhard Christian Gottfried Tollens (30.7.1841-31.1.1918)

Bernhard Christian Gottfried Tollens (30.7.1841-31.1.1918)

Bernhard Christian Gottfried Tollens byl německým chemikem. Studoval v Göttingenu, kde získal titul Ph.D.. Spolupracoval s Erlenmayerem v Heidelbergu, sWurzem v Paříži a Wöhlerem v roce 1870 pracoval pod Wöhlerem v Göttingenu. Je autorem slavného činidla, které po něm nese jméno a též jednoho z typů vzorců u monosacharidů.