30.08.2009 20:23:01
Tollensovo činidlo
Bernhard Christian Gottfried Tollens - německý chemik (30.7.1841-31.1.1918)
Tollensovo činidlo se uplatňuje v oxidačně-redukční reakci. Součást činidla se redukuje (stříbro), substrát se oxiduje
1.
Do pečlivě vymyté zkumavky (postupně hydroxidem sodným, vodou, kyselinou dusičnou a opět vodou), se přidá roztok dusičnanu stříbrného a přidává se k němu hydroxid sodný, dokud se sráží černohnědý oxid stříbrný.
Iontový zápis
2Ag+1+ 2OH-1-----} Ag2O + H2O
Úplný zápis
2AgNO3 + 2NaOH -----} Ag2O + 2NaNO3 + H2O
2.
Poté se přidává po kapkách čpavek. Jen tolik, než se oxid stříbrný rozpustí na diammninstříbrný komplexní kation..Tak se Tollensovo činidlo připraví.
Iontový zápis
Ag2O + 4NH4 +1+ 2OH-1 -----} 2[Ag(NH3)2]+1 + 3H2O
Úplný zápis var.A
Ag2O + 4NH4OH + 2NaNO3 -----} 2[Ag(NH3)2]NO3 + 2NaOH + 3H2O
Úplný zápis var.B (zjednodušený)
Ag2O + 4NH4OH -----} 2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O
3.
Tollensovo činidlo se přidá např. k formaldehydu (ale lze např. ke glukóze, ta obsahuje též aldehydickou skupinu). Protřepe se a mírně zahřeje nad plamenem. Na vnitřních stranách se vyloučí čisté kovové stříbro v podobě nádherného kovové zrcadla.
Stříbro se redukuje [z +1 na 0, uhlík ve formaldehydu se formálně oxiduje (přijímá kyslík, formálně tedy o 2)]
Iontový zápis
CH2O + 2[Ag(NH3)2]+1 + 2OH-1 -----} HCOOH + 2Ag + 4NH3+ H2O
Úplný zápis var.A
CH2O + 2[Ag(NH3)2]NO3 + 2NH4OH -----} HCOOH + 2Ag + 2NH4NO3+ 4NH3+ H2O
Úplný zápis var.B (zjednodušený)
CH2O + 2[Ag(NH3)2]OH -----} HCOOH + 2Ag + 4NH3+ H2O

[nahoru][činidla][analytická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku