31.10.2004 11:13:40
Elektrofilní substituce
Friedel-Craftsova acylace (obecný zápis - toluen + acylchlorid)

Schématický zápis Quick time: toluen + acetylchlorid Quick time - Friedel-Craftsova acylace toluenu s karbokationtem vzniklým reakcí acetylchloridu s chloridem hlinitým) (dle schématu v horní části jsou k dispozici 4 videa s různým typem modelů molekul)
Toluen působí +I efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6. V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 2.
+
  katalyzátor AlCl3
  -HCl
Podrobný zápis
Chlorid hlinitý je Lewisova kyselina a přijímá tudíž chloridový anion
+ + +
 
Vzniká karbokation , který je elektrofilním činidlem
+
         
      -
+
Karbokation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv. p komlex. Toluen působí +I efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6. V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 2. Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že v poloze 2 se na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidlo
+
Aromatické jádro přestalo existovat, na sousedním uhlíku od napadeného je kladný náboj (má pouze 3 vazby - 2 s uhlíky a jednu s vodíkem)- vznikl tzv. s komlex , je velká snaha obnovit stabilní aromatické jádro:
s-komplex
Při obnování stabilního aromatického jádra se odpojuje vodíkový kation a jím uvolněná vazba se zapojuje do jádra a tak opětně vzniká stabilní aromatický 6 elektronový kruh. Vznikl 2-methylacofenon
     
     
     
  -H+  
Odštěpený vodíkový kation se napojuje na tetrachloridový anion a za vzniku chlorovodíku a chloridu hlinitého (ten tedy slouží jako katalyzátor) se rozbíhá další kolo reakce
H+ + +
Friedel-Craftsova acylace
benzen + acylchlorid
benzen + oxid uhelnatý + chlorovodík
benzen + acetylchlorid
benzen + propionylchlorid
fenol + acetylchlorid
toluen + acylchlorid

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]