02.03.2006 23:12:44
Řešení redoxních rovnic alkoholů
[1 4a 4b 6 7a 7b I.6 III.8]

  [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]
1
Podrobný zápis + Na2S2O8+2KOH Podrobné řešení Podrobný zápis + Na2SO4+K2SO4+ 2H2O
2
5 Porovnej s iontovým zápisem + 2KMnO4+3H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem 5 Porovnej s iontovým zápisem +2MnSO4+K2SO4+8H2O
3
3 Porovnej s iontovým zápisem + 2KClO3 Porovnání s iontovým zápisem 3 Porovnej s iontovým zápisem +2KCl+6H2O
4a
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+10H2SO4 Podrobné řešení 3CH3CH2COOH +4K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O
4b
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+8,5H2SO4 Podrobné řešení 3CH3CH2COOK+2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O
5
3 Porovnej s iontovým zápisem + 4K2CrO4 + 10H2SO4 Porovnej s iontovým zápisem 3 Porovnej s iontovým zápisem + 4K2SO4 + 2Cr2(SO4)3+ 16H2O
6
5 Podrobný zápis +6KMnO4+9H2SO4 Podrobný zápis 5 Podrobný zápis +6MnSO4+3K2SO4+19H2O
7a
3CH3CH2CH2OH+4KMnO4+(4x-1)H2O Podrobný zápis 3CH3CH2COOH+4MnO2.xH2O+4KOH
7b
3CH3CH2CH2OH+4KMnO4+(4x-4)H2O Podrobný zápis 3CH3CH2COOK +4MnO2.xH2O+KOH
8
+ H5IO6 CH3CH2CHO + CH3CHO +HIO3+ 3H2O
9
5 +6KMnO4+9H2SO4 Podrobný zápis 5CH3CH2COOH+5CH3COOH+6MnSO4+3K2SO4+14H2O
10
3 +K2Cr2O7+4H2SO4 Podrobný zápis 6 Podrobný zápis +Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O
11
CH3- +2CrO3+16HNO3 CH3COOH+2CO2+10NO2+2Cr(NO3)3+11H2O
12
+ (CH3COO)4Pb Podrobný zápis 2 Podrobný zápis + (CH3COO)2Pb + 2CH3COOH
13
3 CH3- +16HNO3 3CH3COOH+ 6CO2+16NO+17H2O
[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika][nahoru] [rovnice][alkoholy][organická chemie] [go home]
I2 Porovnání rovnice s iontovým zápisem
I5 Porovnání rovnice s iontovým zápisem
I.6 Podrobné řešení rovnice I.6 (v řešení uvedeno číslo II.6)
III
1
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
2
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
3
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
5
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
6
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
7
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III.8 Podrobné řešení rovnice III.8 (v řešení uvedeno číslo IV.8)
III
9
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
III
10
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
  Výroby dvojsytných alkoholů z alkenů [Alken1 Alken8]
1
+ 2 KMnO4x +   2 KOH Podrobný zápis rovnice 1 a alkenů +   2K2MnO4x  
2
3 + NaClO3x +   3 H2Ox
...kat. OsO4
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
 
  3 +   NaCl  
8 Podrobný zápis u rovnice č.8 u alkenů
  [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [rovnice alkoholů a fenolů][alkoholy][organická chemie] [go home]
Go home