15.03.2006 20:30:06

Metodika názvosloví spirosloučenin

metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Spirosloučeniny obsahují tzv. spiroatomy společné dvěma cyklům.

2. Čísluje se z nejmenšího cyklu od atomu sousedícího se spiroatomem přes celý cyklus a následně spiroatom do sousedního cyklu a tak dál až do cyklu na druhé straně a pak zpět (což znamená, že se jede přes nekrajní cykly dvakrát - poprvé (cestou tam) tou stranou, při které má následný spiroatom nejmenší číslo)

3. Název spirosloučeniny : počet spiroatomů (mono-neuvádí se, di, tri, tetra atd.) -slovo spiro-hranatá závorka - počty atomů přes které se v cyklu "jede"-konec hranaté závorky-celkový počet uhlíků (jako u alkanů) (ten se rovná součtu čísel v závorce + počet spiroatomů).

Aplikováno na sloučeniny s jedním spiroatomem je název spiro[menší číslo,větší číslo]alkan (počet uhlíků se rovná součtu čísel v závorce + jeden).

4. Postranní řetězce se zapisují před spiro v pořadí dle abecedy. Spirosloučenina se při přednostním uplatňování zásad v bodech 1 až 3 čísluje tak, aby první postranní řetězec měl co nejmenší číslo. Další pravidla u postranních řetězců platí jako u alkanů a cykloalkanů

4. Sumární vzorec je CnH2n-2.počet spiroatomů


[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Go home