14.03.2010 15:47:35
Syntéza alkanu dekarboxylací karboxylových kyselin nátronovým vápnem

Při reakci alkanoátu sodného s nátronovým vápnem vzniká alkan
RCOONa + NaOH ----CaO---> RH +Na2CO3
Nejčastěji používáno při výrobě methanu z octanu sodného (bezvodého).
CH3COONa + NaOH ----CaO---> CH4 + Na2CO3

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][ halogenderiváty][organická chemie][go home]
Go home