10.05.2002 17:45:55

Metodika názvosloví cykloalkanů

zde můžete najít grafické vzorce názvy sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Existují dvě základní varianty

a) jako hlavní řetězec se bere alkan (méně obvyklé, především tehdy, pokud je v uhlovodíku více cyklů) - dále postup jako u alkanů

b) jako hlavní se bere cyklus (velmi časté, vždy se používá, pokud je cyklus jeden, v případě více cyklů se bere jako hlavní ten větší)

1. Základem názvu je cykloalkan

2. Uhlík s prvním postranním řetězcem má vždy číslo jedna. Čísluje se tak, aby se druhý postranní řetězec vázal na uhlík s co nejnižším číslem ( v případě nerozhodnutí rozhoduje třetí postranní řetězec atd., v případě nerozhodnutí rozhoduje abecední pořadí postranních řetězců)

3. Postranní řetězce mají obecný název alkyl příp. cykloalkyl (koncovka - yl) a zapisují se v pořadí dle abecedy (U shodných jednoduchých postranních řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, penta atd., které se při zařazování dle abecedy neuvažují. U shodných rozvětvených postranních řetězců se používají předpony: bis, tris, tetrakis, pentakis atd.. Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do závorky, pro řazení dle abecedy je rohodující první písmeno v závorce, to znamená, že se předpony uvažují).

4. Postranní řetězce se zapisují před hlavní řetězec, u složených postranních řetězců se v závorce zapisuje postranní řetězec postranního řetězce před hlavní postranní řetězec.

4. Sumární vzorec je CnH2n+2-2.(počet cyklů) ,lze ho pohodlně určit přímo ze vzorce (postup je jasně patrný z podrobných zápisů )

[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Hlavní stránka