19.04.2008 18:50:24
Podrobné řešení názvů a vzorců cykloalkanů
3. příklad


grafické vzorce názvy metodiku
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

všechny zde používané "příšerky" se nemusí vyskytovat v praxi, jsou zde zařazeny především ze cvičných důvodů

5-cyklobutyl-2-cyklohexyl-1-(1-cyklohexylcyklopentyl)-3-/{1-[1-(cyklopentylmethyl)propyl]cyklobutyl}methyl/pentan

C40H70

 

Určování sumárního vzorce z názvu
Obecný vzorec CnH2n+2-2.(počet cyklů)
Počet uhlíků 5-cyklobutyl4+-2-cyklohexyl6+-1-(1-cyklohexyl6+cyklopentyl5+)-3-/{1-[1-(cyklopentyl5+methyl1+)propyl3+]cyklobutyl4+}methyl1+/pentan5=40
Počet vodíků 40.2+2-2.6=70

[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Go home