19.04.2008 19:46:24
Systematické názvy cykloalkanů

grafické vzorce sumární vzorce metodiku
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

všechny zde používané "příšerky" se nemusí vyskytovat v praxi, jsou zde zařazeny především ze cvičných důvodů

1. 4-cyklobutyl-1-cyklopentyl-2,3-diethylbutan
2. 5-(2-cyklobutylethyl)-6,8-bis(cyklohexyl)-1-cyklopentyl-2,3-diethyloktan
3. 5-cyklobutyl-2-cyklohexyl-1-(1-cyklohexylcyklopentyl)-3-/{1-[1-(cyklopentylmethyl)propyl]cyklobutyl}methyl/pentan
4. 5-cyklobutyl-1-(3-cyklobutylcyklohexyl)-2-cyklohexyl-4-cyklopentyl-3-methylpentan
5. 1,2-bis(1,2-dimethylpropyl)-3-(methylethyl)cyklopentan
6. 3-(1,2-dimethylpropyl)-1,1-bis(methylethyl)-2-(1,1,2-trimethylpropyl)cyklopentan
7. 4-(1,2-dimethylpropyl)-1-(methylethyl)-2-[2-methyl-1-(methylethyl)propyl]cyklohexan
8. 1-[2,2-dimethyl-1-(methylethyl)propyl]-4-ethyl-1-methyl-2-methylethylcyklohexan
9. o-dimethylcyklohexan, m -dimethylcyklohexan, p-dimethylcyklohexan
10. cyklononan, cyklopentadekan, cykloikosan, cyklotriakontan

[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Hlavní stránka