06.04.2008 21:49:33

Metodika názvosloví alkanů

názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Základní řetězec se zvolí tak, aby měl co největší počet uhlíků ( v případě nerozhodnutí rozhoduje více postranních řetězců, v případě nerozhodnutí nižší čísla uhlíků, kde jsou navázány postranními řetězci, v případě nerozhodnutí větší počet uhlíků v postranních řetězcích, v případě nerozhodnutí méně rozvětvené postranní řetězce)

2. Čísluje se z té strany, kde se první postranní řetězec váže na uhlík s nižším číslem ( v případě nerozhodnutí rozhoduje druhý postranní řetězec atd., v případě nerozhodnutí rozhoduje abecední pořadí postranních řetězců)

3. Postranní řetězce mají obecný název alkyl (koncovka - yl) a zapisují se v pořadí dle abecedy (U shodných jednoduchých postranních řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, penta atd., které se při zařazování dle abecedy neuvažují. U shodných rozvětvených postranních řetězců se používají předpony: bis, tris, tetrakis, pentakis atd.. Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do závorky, pro řazení dle abecedy je rohodující první písmeno v závorce, to znamená, že se předpony uvažují).

4. Postranní řetězce se zapisují před hlavní řetězec, u složených postranních řetězců se v závorce zapisuje postranní řetězec postranního řetězce před hlavní postranní řetězec.

4. Sumární vzorec je CnH2n+2 ,lze ho pohodlně určit přímo ze vzorce (postup je jasně patrný z podrobných zápisů )

[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Hlavní stránka