06.03.2006 23:49:30
Adamantant

Adamant byl poprvé izolován z ropy. Pro bližší informace klikni (formát pdf), objevitel klikni.
Struktura adamantanu C10H16
tricyklo[3.3.1.13.7]dekan
Strukturní motiv adamantu (hybridizace sp3) má forma uhlíku diamant.
Jako tetraazaadamantan pak lze označit hexamethylen neboli urotropin.
hexamythylen neboli urotropin neboli tetraazaadamantan
hexamethylentetramin neboli urotropin (CH2)6N4
Obdobnou formu adamantantu pak mají i oxidy fosforu a arsenu
dimér oxidu fosforitéhodimér oxidu arsenitého
dimér oxidu fosforečného

Bližší informace klikni (formát pdf), objevitel klikni.


nahoru, aldehydy a ketony, organická chemie , go home

Go home