14.03.2010 15:47:35
Sr - sulfochlorace methanu - vznik methansulfonylchloridu

Schématický zápis
CH4
  Cl2(UV záření)   SO2
    -HCl  
CH3SO2Cl

Iniciace - zahájení reakce

Propagace-pokračování reakce +
    Terminace-ukončení reakce
Přesnější by bylo ovšem zapsat, poslední reakci tak, že je při ní napadána molekula chloru, kdy kromě molekuly methansulfonylchloridu vzniká další radikál chloru.a ten napadá další molekulu methanu (a tak to pokračuje dále až do terminace, která nastává, když již nejsou k dispozici žádné molekuly methanu.
Propagace-pokračování reakce s další molekulou methanu +
 
    Terminace-ukončení reakce
 
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][ halogenderiváty][organická chemie][go home]
Go home