12.08.2004 22:44:03
Alkyny AE reakce propynu s chlorovodíkem

Schématický zápis
C3H4
    2 HCl
C3H6Cl2
Podrobný zápis
Chlorovodík se hetrolyticky štěpí na chloridový anion Cl-a vodíkový kation H+, který je elektrofilním činidlem.
+
      -
+ H+
Vodíkový kation H+se napojuje na trojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex
H+
     
Chloridový anion se naváže na vzniklý karbokation.
     
Druhá fáze (z dvojné vazby)
Chlor se vlivem dvojné vazby hetrolyticky štěpí na chloridový anion Cl-a vodíkový kation H+, který je elektrofilním činidlem.
+
      -
+ H+
Vodíkový kation H+se napojuje na dvojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex
H+
     
Chloridový anion se naváže na vzniklý karbokation.
     

[nahoru] [reakční mechanismy alkynů] [alkyny] [organická chemie] [go home]