05.09.2004 18:05:21

Výpočty pH u amfolytů - NaHCO 3

Dle vzorce

Zjednodušený výpočet Přesnější výpočet
pKHCO3- = 10,25 pKH2CO3 = 6,37
KHCO3- = 5,61.10-11 KH2CO3 = 4,30.10-7
pH =1/2 (pKHCO3- +pKH2CO3)
[H3O+] = (
KHCO3-.[HCO3-] . KH2CO3

KH2CO3 + [HCO3-]
) 1/2
1. příklad cHCO3- ~ [HCO3-] = 0,01M = = 1O- 2M2
pH =1/2 (10,25 +6,37)
[H3O+] = (
5,61.10-11.1O- 2 . 4,30.10-7

4,30.10-7 + 1O- 2
) 1/2
  [H3O+] = 4,911.10-9
pH = 8,31 pH = 8,31
2. příklad cHCO3- ~ [HCO3-] = 0,1M = = 1O- 1M
pH =1/2 (10,25 +6,37)
[H3O+] = (
5,61.10-11.1O- 1 . 4,30.10-7

4,30.10-7 + 1O- 1
) 1/2
  [H3O+] = 4,912.10-9
pH = 8,31 pH = 8,31
3. příklad cHCO3- ~ [HCO3-] = 1M = = 1O0M
pH =1/2 (10,25 +6,37)
[H3O+] = (
5,61.10-11.1O0 . 4,30.10-7

4,30.10-7 + 1O0
) 1/2
  [H3O+] = 4,912.10-9
pH = 8,31 pH = 8,31
4. příklad cHCO3- ~ [HCO3-] = 1OM = = 1O1M
pH =1/2 (10,25 +6,37)
[H3O+] = (
5,61.10-11.1O1 . 4,30.10-7

4,30.10-7 + 1O1
) 1/2
  [H3O+] = 4,912.10-9
pH = 8,31 pH = 8,31

!!!Všimněte si , že výsledek prakticky vůbec nezávisí vůbec na koncentraci roztoku!!!


Zde klik na výpočty pH amfolytů různých koncentrací:
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

 

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku