05.09.2004 17:59:27

Výpočty pH u amfolytů - NaHSO 3

Dle vzorce

Zjednodušený výpočet Přesnější výpočet
pKHSO3- = 6,99 pKH2SO3 = 1,81
KHSO3-= 1,02.10-7 KH2SO3 = 1,54.10-2
pH =1/2 (pKHSO3- +pKH2SO3)
[H3O+] = (
KHSO3-.[HSO3-] . KH2SO3

KH2SO3 + [HSO3-]
) 1/2
1. příklad cHSO3- ~ [HSO3-] = 0,01M = = 1O- 2M2
pH =1/2 (6,99 + 1,81)
[H3O+] = (
1,02.10-7.1O- 2 . 1,54.10-2

1,54.10-2 + 1O- 2
) 1/2
  [H3O+] = 2, 487.10-5
pH = 4,40 pH = 4,60
2. příklad cHSO3- ~ [HSO3-] = 0,1M = = 1O- 1M
pH =1/2 (6,99 + 1,81)
[H3O+] = (
1,02.10-7.1O- 1 . 1,54.10-2

1,54.10-2 + 1O- 1
) 1/2
  [H3O+] = 3, 689.10-5
pH = 4,40 pH = 4,43
3. příklad cHSO3- ~ [HSO3-] = 1M = = 1O0M
pH =1/2 (6,99 + 1,81)
[H3O+] = (
1,02.10-7.1O0 . 1,54.10-2

1,54.10-2 + 1O0
) 1/2
  [H3O+] = 3, 933.10-5
pH = 4,40 pH = 4,41
4. příklad cHSO3- ~ [HSO3-] = 1OM = = 1O1M
pH =1/2 (6,99 + 1,81)
[H3O+] = (
1,02.10-7.1O1 . 1,54.10-2

1,54.10-2 + 1O1
) 1/2
  [H3O+] = 3, 960.10-5
pH = 4,40 pH = 4,40

!!!U amfolytu odvozeného od kyseliny téměř silné je výsledek nezávislý na koncentraci až u nižších koncentrací, u vyšších přeci jenom určitá závislost (poměrně malá)existuje!!!


Zde klik na výpočty pH amfolytů různých koncentrací:
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku