05.09.2004 18:00:48

Výpočty pH u amfolytů - NaHSO 4

Dle vzorce

Zjednodušený výpočet Přesnější výpočet
pKHSO4- = 1,92 pKH2SO4 = -3
KHSO4-= 1,2.10-2 KH2SO4 = 103
pH =1/2 (pKHSO4- +pKH2SO4)
[H3O+] = (
KHSO4-.[HSO4-] . KH2SO4

KH2SO4 + [HSO4-]
) 1/2
1. příklad cHSO4- ~ [HSO4-] = 0,01M = = 1O- 2M2
pH =1/2 (1,92 + {- 3})
[H3O+] = (
1,2.10-2.1O- 2 . 103

103 + 1O- 2
) 1/2
  [H3O+] = 1, 200.10-4
pH = - 0,54 pH = 3,92
2. příklad cHSO4- ~ [HSO4-] = 0,1M = = 1O- 1M
pH =1/2 (1,92 + {- 3})
[H3O+] = (
1,2.10-2.1O-1 . 103

103 + 1O-1
) 1/2
  [H3O+] = 3, 464.10-2
pH = - 0,54 pH = 1,46
3. příklad cHSO4- ~ [HSO4-] = 1M = = 1O0M
pH =1/2 (1,92 + {- 3})
[H3O+] = (
1,2.10-2.1O0 . 103

103 + 1O0
) 1/2
  [H3O+] = 1, 095.10-1
pH = - 0,54 pH = 0,96
4. příklad cHSO4- ~ [HSO4-] = 1OM = = 1O1M
pH =1/2 (1,92 + {- 3})
[H3O+] = (
1,2.10-2.1O1 . 103

103 + 1O1
) 1/2
  [H3O+] = 1, 188.10-1
pH = - 0,54 pH = 0,93
!!!Evidentní nesmysl!!!  
!!!U amfolytu odvozeného od kyseliny silné v žádném případě nelze počítat lze zjednodušeného vzorce ( je matematický nesmysl, aby se ve jmenovateli podrobného vzorce zanedbávalo větší číslo)!!!
U vzorce podrobnějšího jsme si dovolili též zjednodušení - cHSO4- ~ [HSO4-] , vzhledem k tomu ,že hydrogensíran je na hranici silné a slabé kyseliny pKHSO4- = 1,92, lze toto zjednodušení s určitou dávkou tolerance připustit.

Zde klik na výpočty pH amfolytů různých koncentrací:
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku