05.09.2004 18:12:30

Příklad na výpočet pH u hydrazinu NH2NH2

Dle jednoduššího vzorce (klik na podrobný vzorec)

příklad (klik na odvození vzorce)
Zadání: Urči pH 0,2 M roztoku NH2NH2 (pKNH2NH2 = 6,06)
Řešení: pH = 14 - 1/2(pKNH2NH2 - log cNH2NH2) » pH = 14 - 1/2(6,06 - log 0,2)»
»
pH = 14 - 1/2{6,06 - (- 0,70)}»»» pH = 10,62
!!!Porovnej s výsledkem přesného postupu!!!

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]


Dle podrobnějšího vzorce (klik na jednodušší vzorec)

příklad (klik na odvození vzorce)
Zadání: Urči pH 0,2 M roztoku NH2NH2 (KNH2NH2 = 8,71.10-7)
Řešení:
    -KNH2NH2 ± {KNH2NH22 + 4.KNH2NH2 . cNH2NH2}1/2
[OH-] =
    2
    -8,71.10-7 ± {(8,71.10-7)2 + 4.8,71.10-7. 0,2}1/2
[OH-] =
    2
    -8,71.10-7 ± {75,8641.10-14 + 6,968.10-7}1/2
[OH-] =
    2
    -8,71.10-7 ± {696800075,8641.10-14}1/2
[OH-] =
    2
    -8,71.10-7 ± 8347,46.10-7
[OH-] =
    2

Fyzikální smysl má poze kladný výsledek »»»
»»»
[OH-]= {8338,75.10-7}/2 = 4169,375.10-7»»»
»»»
pOH = - log [OH-]= - log 4169,375.10-7 =- (-3,38)»»»
pH = 14 - 3,38 pH = 10,62
!!!Porovnej s výsledkem přibližného postupu!!!

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku