05.09.2004 18:13:17

Odvození pH u hydrazinu

Podrobné odvození (kliknout na jednodušší zde)

hydrazin NH2NH2

Pro dvousytnou zásadu NH2NH2 platí 2 - disociační konstanty
První disociační konstanta pro rovnici:
NH2NH2 + H2ONH2NH3+ + OH-
    [NH2NH3+].[OH-]
KNH2NH2 =
    [NH2NH2 ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
NH2NH3+ + H2ONH3NH3+2 + OH-
    [NH3NH3+2].[OH-]
KNH2NH3+ =
    [NH2NH3+ ]
Ovšem platí, že KNH2NH2 > KNH2NH3+ , z tohoto důvodu lze zanedbat druhou disociační konstantu a uvažovat pouze první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné zásady
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [NH2NH3+].[OH-]
KNH2NH2 =
    [NH2NH2 ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny jako hydroxidových aniontů, to znamená, že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [NH2NH3+]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KNH2NH2 =
    [NH2NH2]
Rovnovážná koncentrace zásady [NH2NH2] je menší ( o molekuly, které přijali vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cNH2NH2. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [NH2NH2] = cNH2NH2 -[NH2NH3+]
[NH2NH2] = cNH2NH2 - [OH-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci hydroxidových aniontů:
    [OH-].[OH-]
KNH2NH2 =
    cNH2NH2 -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KNH2NH2.cNH2NH2-KNH2NH2.[OH-])=([OH-])2»»»»([OH-])2+KNH2NH2.[OH-]- KNH2NH2.cNH2NH2= 0
    -KNH2NH2 ± {KNH2NH22+4.KNH2NH2.cNH2NH2}+1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH. pOH = - log [OH-]
Na závěr se pOH převede jednoduše na pH a máme výsledek.. pH = 14 - pOH

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku