15.03.2005 01:58:05
Teorie kyselin a zásad
Svante August Arrhenius - švédský fyzik a chemik (19.2.1859 - 2.10.1927) - Nobelova cena 1903 Johannes Nicolaus Brönsted - dánský fyzikální chemik (22.2. 1879 - 17.12.1947) Gilbert Newton Lewis - americký fyzikální chemik (23.10.1875 - 23.3.1946)
Svante August Arrhenius - švédský fyzik a chemik (19.2.1859 - 2.10.1927). Byl to také jeden z nejvšestranějších přírodovědců své doby. Teorií elekrtrolytické disociace, za níž obdržel v roce 1903 Nobelovu cenu, se zabýval již ve své disertační práci (1883). Johannes Nicolaus Brönsted - dánský fyzikální chemik (22.2. 1879 - 17.12.1947). Zabýval se reakční kinetikou, problémy katalýzy a indikátorů. V roce 1923 vypracoval teorii kyselin a zásad. Nezávisle na něm se však k této teorii dopracoval i Angličan Thomas Martin Lowry (26.10.1874 - 2.9.1936).  Gilbert Newton Lewis - americký fyzikální chemik (23.10.1875 - 23.3.1946). V roce 1916 se stal spolutvůrcem teorie kovalentní vazby. V roce 1938 se podílel na vypracování teorie kyselin a zásad.

Teorie kyselin a zásad

Zde používáme Brönstedovu teorii (Arrheniova je zastaralá a nevyhovující především v definici zásad, Lewisova je moderní teorie nacházející uplatnění především v organické chemii. Upozorňuji, že dle definice, může být v reakci látka obecně označovaná jako kyselina, zásadou (např. kyselina dusičná ve sněsi s kyselinou sírovou odevzdává proton, tudíž je zásadou). Jinými slovy látku dělá kyselinou či zásadou pouze a jenom její chování v té které reakci.

Kyselina Brönsted: Látka odštěpující v reakci vodíkový kation(proton)
Arrhenius: Látka odštěpující vodíkový kation
Lewis: Akceptor (příjemce) elektronů v reakci
Zásada Brönsted: Látka přijímající v reakci vodíkový kation(proton)
Arrhenius: Látka odštěpující hydroxidový anion
Lewis: Donor (dárce) elektronů v reakci
  Porovnání Brönstedovy a Lewisovy teorie
Kyselina a zásada včetně konjugovaných Jelikož reakce probíhají vratně, látka, jež vznikla z kyseliny, je konjugovaná zásada KZ (v opačném směru přijímá vodíkový kation) a látka, jež vznikla ze zásady je konjugovaná kyselina KK (v opačném směru odštěpuje vodíkový kation) - (zde klik na další informace).
kyselina <-- ------- --------> konjugovaná
zásada
   
HA + B A- + BH+
    zásada <-------- ----------- --> konjugovaná
kyselina

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy:
přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody


[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku