05.09.2004 18:12:48

Odvození pH u slabé vícesytné zásady

Podrobné odvození (kliknout na zjednodušené zde)

O B E C N Ě

Pro více - n-sytnou zásadu HB platí n - disociačních konstant
První disociační konstanta pro rovnici:
HB + H2OH2B+ + OH-
    [H2B+].[OH-]
KB1 =
    [HB ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
H2B+ + H2OH3B+2 + OH-
    [H3B+2].[OH-]
KB2 =
    [H2B+ ]
entá disociační konstanta pro rovnici:
HnB+(n-1) + H2OHn+1B+n + OH-
    [Hn+1B+n].[OH-]
KBn =
    [HnB+(n-1) ]
Ovšem platí, že KB1 > KB2 >.......>KBn-1>KB (rozdíly ve velikosti jsou velmi velké, několik řádů), z tohoto důvodu, lze zanedbat všechny disociační konstanty vyjma první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné zásady
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [H2B+].[OH-]
KB1 =
    [HB ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny jako hydroxidových aniontů, to znamená, že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [H2B+]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KB1 =
    [HB]
Rovnovážná koncentrace zásady [HB] je menší (o molekuly, které přijali vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cHB. (řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [HB] = cHB -[H2B+]
[HB] = cHB - [OH-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci hydroxidových aniontů:
    [OH-].[OH-]
KB1 =
    cHB -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KB1.c HB - KB1 . [OH-])=([OH-])2»»»»([OH-])2+KB1 . [OH-]- KB1 . cHB = 0
    -KB1 ± {KB12 + 4.KB1 . cHB } 1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH. pOH = - log [OH-]
Na závěr se pOH převede jednoduše na pH a máme výsledek.. pH = 14 - pOH

konkrétní odvození, výpočet, zjednoduššené odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku