13.05.2002 23:45:41
Formy thymolftaleinu

V alkalickém prostředí se laktonový kruh otevírá, nejdříve se tvoří monosodná sůl a potom modrá disodná sůl thymolftaleinu. Působením koncentrované alkálie přechází disodná sůl na trisodnou sůl
Klikni na sytematické vzorce v kanadské angličtině
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
Klikni na sytematické vzorce v kanadské angličtině
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
       
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
Klikni na sytematické vzorce v kanadské angličtině
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
 
Klikni na sytematické vzorce v kanadské angličtině
Klikni na přehled indikátorů

[nahoru][acidobazické indikátory][indikátory][pH][organická chemie][go home]

Hlavní stránka