04.02.2007 15:02:31

Princip akce a reakce
Henri Louis le Chatelier - francouzský chemik a fyzik (1850 - 1936) Karl Ferdinand Braun (1850-1918) - německý fyzik

Princip akce a reakce formulovali (1984-1988) francouzský chemik a fyzik Henri Louis Le Chatelier a německý fyzik Karl Ferdinand Braun. Používá se též název Le Chatelierův princip.

Porušení rovnováhy vnějším vlivem (akcí) vyvolává děj (reakci) směřující k rušení účinků tohoto vlivu.

Příklady:
1. Tepelně zabarvené reakce
aa) Při exotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem exotermním)
ab) Při exotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem endotermním)
ba) Při endotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem exotermním)
bb) Při endotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem endotermním)
Př.: ab) 2NO
2(g) (hnědý) <===> N2O4 (g) (bezbarvý) Qm = -57,0 kj.mol-1
Při ponoření ampule s plynným oxidem dusičitým do horké vody, dojde k intenzivnějšímu zabarvení (převaha monomeru)

2. Reakce se změnou tlaku
aa) Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)
ab) Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k nižšímu počtu molů)
ab) Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)
ba) Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k nižšímu počtu molů)
Př.: ab) N
2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g)
Při zvýšení tlaku se rovnováha posune na stranu amoniaku (ze čtyř molů dva moly - mol plynu zaujímá při stejném tlaku stejný objem a proto je třeba při zvýšení tlaku nižší počet molů).

2. Reakce se změnou koncentrace
a) Při reakci při které se odebírají produkty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem)
b) Při reakci při které se přidávají reaktanty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním)

Lze též doložit za pomoci rovnovážné konstanty:

    [C]g.[D]d
Kc =
    [A]a.[B]b

a) Pokud se odebírají produkty - snižuje se číslo v čitateli. Jelikož se však výsledná kostanta nemůže změnit, vyrovnává se to snížením jmenovatele (tj. snižuje se koncentrace reaktantů) což navíc způsobuje zvýšení čitatele (tj. zvyšuje se koncentrace produktů)
b) Pokud se přidávají reaktanty - zvyšuje se číslo ve jmenovateli. Jelikož se však výsledná kostanta nemůže změnit, vyrovnává se to následným snižováním jmenovatele (tj. snižuje se koncentrace reaktantů) což navíc způsobuje zvýšení čitatele (tj. zvyšuje se koncentrace produktů).

[chemická kinetika a chemická rovnováha - zákon o působení aktivní hmoty a zákon Guldberg-Waagův]


[nahoru][kinetika][fyzikální chemie][go home]