20.10.2009 21:37:09
Chemické reaktory
tereza.jpg
V laboratoři je vždy fajn (ale co ty prsty)?


Chemické reaktory zde ve formátu pdf [1 pdf][2 pdf][3 pdf][4 pdf][5 pdf]

Fotochemické reakce a reaktory zde ve formátu pdf [1 pdf][2 pdf][3 pdf][4 pdf]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly][radiochemie]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][termochemie][molekulová fyzika]