02.04.2005 17:43:10
Friedrich Hermann Hund (4.2.1896 Karlsruhe - 31.3.1997 Karlsruhe)

Friedrich Hermann Hund (4.2.1896 Karlsruhe - 31.3.1997 Karlsruhe)Friedrich Hund byl německým teoretickým fyzikem, který se stal známým pro svou práci na elektronové struktuře atomů a molekul založené na kvantové mechanice. Pomohl vypracovat metodu používání molekulárních orbitalů, určování elektronové struktury molekul a chemické vazby. Zabýval se též spektroskopií (atomová a molekulová spektra). Jeho jménem jsou označena pravidla určující obsazování energetických hladin elektrony v atomu.

Hund učil a dělal výzkum u řady německých univerzit (Rostock, Leipzig, Jena, Frankfurt …). Dožil se úctivodného věku 101 let.

Friedrich Hermann Hund (4.2.1896 Karlsruhe - 31.3.1997 Karlsruhe)Friedrich Hermann Hund (4.2.1896 Karlsruhe - 31.3.1997 Karlsruhe)

[nahoru][orbitaly][atomové jádro][chemická fyzika a fyzikální chemie]
Kliknutím na hlavní stránku