17.03.2006 17:43:01
Ethery

Pokud jste příznivci tanců jihoslovanských národu, tak zde máte foto jakéhosi tanečníka , který Vám určitě někoho nesmírně připomíná. PS: předvádí tanec s názvem obšlápnutý "sarin" dupák


Výroba etherů z halogenderivátů a alkoholátů
SN a E Teorie nukleofilní substituce a eliminace
Ethylchlorid s alkoholátem monomolekulární SN1, bimolekulární SN2, eliminace
s ethanolátem monomolekulární SN1, bimolekulární SN2 , eliminace
Reakce etherů s kyselinami a zásadami: teorie
diethylether s kyselinou chlorovodíkovou, se sodíkem, s hydroxidem sodným
Molekulové přesmyky
:Claisenův přesmyk
Claisenův přesmyk
Applet - ethery

[nahoru][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home