01.10.2004 15:45:05
Stereochemie
K článku, jak již Adolf Hitler chtěl atomovou bombu

Fatman - Přísně tajné archivni foto univerzálniho vědce krátce po práci. Prosim povšimněte si onoho záludného usměvu tohoto CANadského nejmenovaného génia. Nevíte náhodou proč byla tato bomba pojmenována "fatman"?

01 Flash: konformace ethanu Flash: konformace ethanu
02 Shockwave: stereoizomery, chiralita a optická aktivita Stereoizomery, chiralita  a optická aktivita
03 Shockwave: stereochemie ethanu stereochemie ethanu
04 Shockwave: fyzikální vlastnosti alkanů Fyzikální vlastnosti alkanů
05 Shockwave: Lewisovy struktury Lewisovy struktury
06 Applet: Vibrace cykloalkanu: Vibrace 1-ethyl-3-(2-methylbutyl)cyklopentanu
07 Shockwave: Sestavování modelů Sestavování modelů
08 Applet: Rezonanční struktury fenolu: Applet na rezonanční struktury u fenolu
  Flash: methylbutan Flash: propylen Flash: but-2-yn Flash: propan-2-ol Flash: aceton - propanon
  DNASiO4
Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
voda Váš počítač může k funkčnosti vyžadovat stažení programu molcon (klikni)
methan anti-periplanární ethan syn-periplanární ethan propan butan
cis-vaničková cyklohexan trans-židličková cyklohexan trans-židličková methylcyklohexan
ethylen cis-but-2-en trans-but-2-en acetylen propin benzen trans-stilben
methanol ethanol formaldehyd acetaldehyd propionaldehyd aceton  
a-D-glukopyranosa b-D-glukopyranosa b-L-glukopyranosa L-glyceraldehyd  
glycin D-alanin L-alanin D-fenylalanin L-fenylalanin D-serin L-serin D-tyr L-tyr L-cystein
Po kliknutí k pohybujícím se molekulám v trojrozměrném prostoru
sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2

Kliknutím k podstatě aromacity


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]