01.01.2002 22:21:23
Vanad
[rovnice V][minerály V][poloreakce V]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
zde si můžete najít metodiku tvorby strukturních elektronových vzorců


Kyselina tetrahydrogendivanadičná, dihydrogendivanadičnany hydrogenorthodivanadičnany a orthodivanadičnany

(i amonné a zirkoničitý)
[nahoru][obecchem - vzorce][go home]