Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 03.12.2005 21:50:24
Reakce chromu - zadání rovnic i řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce Cr][minerály Cr]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
[chrom][chromité soli][oxid chromitý][hydroxid chromitý][dichromany][chromany]
Výroba chromu a některé jeho reakce
01. Chrom vzniká aluminotermicky z oxidu chromitého.
Cr2O3 + 2Al --› 2Cr + Al2O3
02. Ferrochrom vzniká redukcí chromitu (dichromitanu železnatého) uhlíkem.
FeCr2O4 + 4C --› Fe.Cr2 + 4 CO
03. Chrom vzniká z oxidu chromitého redukcí křemíkem.
2Cr2O3 + 3Si --› 4Cr + 3SiO2
Reakce chromitých solí
04. a) Chromitá sůl je redukována zinkem.
2Cr+3 + Zn --› 2Cr+2+ Zn+2
b) Chlorid chromitý je redukován zinkem.
2CrCl3 + Zn --› 2CrCl2 + ZnCl2
05. a) Chromitá sůl reaguje s hydroxidem na příslušný hydroxid.
Cr+3 + 3OH-1 --› Cr(OH)3
b) Chlorid chromitý reaguje s hydroxidem sodným na příslušný hydroxid
CrCl3 + 3NaOH --› Cr(OH)3 + 3NaCl
06. a) Chromitá sůl reaguje s přebytkem hydroxidu.
Cr+3 + 4OH-1 --› [Cr(OH)4]-1
b) Chlorid chromitý reaguje s přebytkem hydroxidu sodného.
CrCl3 + 4NaOH --› Na[Cr(OH)4] + 3NaCl
07. a) Chromitá sůl se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
2Cr+3 + 3H2O2 + 10OH-1 --› 2CrO4-2 + 8H2O
b) Chlorid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
2CrCl3 + 3H2O2 + 10KOH --› 2K2CrO4 + 6KCl + 8H2O
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
2[Cr(OH)4]-1 + 3H2O2 + 2OH-1 --› 2CrO4-2 + 8H2O
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
2Na[Cr(OH)4] + 3H2O2 + 2KOH --› Na2CrO4 + K2CrO4 + 8H2O
08. a) Chromitá sůl se oxiduje bromnanem ve vhodném prostředí.
2Cr+3 + 3BrO-1 + 10OH-1 --› 2CrO4-2 + 3Br-1 + 5H2O
b) Chlorid chromitý se oxiduje bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného.
2CrCl3 + 3NaBrO + 10KOH --› 2K2CrO4 + 6KCl + 3NaBr + 5H2O
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje bromnanem ve vhodném prostředí.
2[Cr(OH)4]-1 + 3BrO-1 + 2OH-1 --› 2CrO4-2 + 3Br-1 + 5H2O
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného.
2Na[Cr(OH)4] + 3NaBrO + 2KOH --› Na2CrO4 + K2CrO4 + 3NaBr + 5H2O
Reakce oxidu chromitého
09. Oxid chromitý se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného vzdušným kyslíkem.
2Cr2O3 + 4Na2CO3 + 3O2 --› 4Na2CrO4 + 4CO2
10. Oxid chromitý se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného dusičnanem draselným.
Cr2O3 + 2Na2CO3 + 3KNO3 --› 2Na2CrO4 + 2CO2 + 3KNO2
11. Směsný oxid chromitoželeznatý (chromit neboli dichromitanželeznatý) se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného vzdušným kyslíkem. .
4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 --› 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2
12. Směsný oxid chromitoželeznatý (chromit neboli dichromitanželeznatý) se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného dusičnanem draselným.. .
2FeCr2O4 + 4Na2CO3 + 7NaNO3 --› 4Na2CrO4 + Fe2O3 + 4CO2 + 7NaNO2
13. Oxid chromitý se oxiduje při tavení s peroxidem sodným.
Cr2O3 + 3Na2O2 --› Na2O + 2Na2CrO4
Reakce hydroxidu chromitého
14. a) Hydroxid chromitý reaguje s přebytkem hydroxidu.
Cr(OH)3 + OH-1 --› [Cr(OH)4]-1
b) Hydroxid chromitý reaguje s hydroxidem sodným.
Cr(OH)3 + NaOH --› Na[Cr(OH)4]
15. a) Hydroxid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4OH-1 --› 2CrO4-2 + 8H2O
b) Hydroxid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4KOH --› 2K2CrO4 + 8H2O
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
2[Cr(OH)4]-1 + 3H2O2 + 2OH-1 --› 2CrO4-2 + 8H2O
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
2Na[Cr(OH)4] + 3H2O2 + 2KOH --› Na2CrO4 + K2CrO4 + 8H2O
Reakce dichromanů
16. Dichroman amonný se teplem rozkládá
(NH4)2Cr2O7 --› N2 + Cr2O3 + 4H2O
17. Dichroman draselný reaguje s chloridem draselným a kyselinou sírovou za vzniku dichlorid-dioxidu chromového.
K2Cr2O7 + 4 KCl + 3H2SO4 --› 2CrCl2O2 + 3K2SO4 + 3H2O
18. a) Dichroman se ve vhodném prostředí mění na chroman.
Cr2O7-2 + 2OH-1 --› 2CrO4-2 + H2O
b) Dichroman draselný reaguje s hydroxidem sodným.
K2Cr2O7 + 2NaOH --› K2CrO4 + Na2CrO4 + H2O
19. a) Dichroman je redukován ve vhodném prostředí jodidem.
Cr2O7-2 + 6I-1 + 14H3O+1 --› 2Cr+3 + 3I2 + 21H2O
b) Dichroman draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové.
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 --› Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O
c) Dichroman draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny sírové.
K2Cr2O7 + 6NaI + 7H2SO4 --› Cr2(SO4)3 + 3I2 + K2SO4 + 3Na2SO4 + 7H2O
d) Dichroman draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3K2Cr2O7 + 18KI + 14H3PO4 --› 6CrPO4 + 9I2 + 8K3PO4 + 21H2O
e) Dichroman draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3K2Cr2O7 + 18NaI + 14H3PO4 --› 6CrPO4 + 9I2 + 2K3PO4 + 6Na3PO4 + 21H2O
f) Dichroman vápenatý je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3CaCr2O7 + 18NaI + 14H3PO4 --› 6CrPO4 + Ca3(PO4)2 + 6Na3PO4 + 9I2 + 21H2O
20. a) Dichroman reaguje ve zředěném kyselém roztoku s peroxidem vodíku za vzniku nestálého diperoxidu-oxiduchromového.
Cr2O7-2 + 4H2O2 + 2H3O+1 --› 2CrO5 + 7H2O
b) Dichroman draselný reaguje v přítomnosti kyseliny chlorovodíkové s peroxidem vodíku za vzniku nestálého diperoxidu-oxiduchromového.
K2Cr2O7 + 4H2O2 + 2HCl --› 2CrO5 + 2KCl + 5H2O
21. a) Dichroman je redukován ve vhodném prostředí peroxidem vodíku.
Cr2O7-2 + 3H2O2 + 8H3O+1 --› 2Cr+3 + 3O2 + 15H2O
b) Dichroman draselný je redukován peroxidem vodíku. v prostředí kyseliny chlorovodíkové.
K2Cr2O7 + 3H2O2 + 8HCl --› 2CrCl3 + 2KCl + 3O2 + 7H2O
b) Dichroman draselný je redukován peroxidem vodíku. v prostředí kyseliny sírové.
K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 --› Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3O2 + 7H2O
22. a) Dichroman je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
4Cr2O7-2 + 3S2O3-2 + 26H3O+1 --› 8Cr+3 + 6SO4-2 + 39H2O
b) Dichroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
4K2Cr2O7 + 3K2S2O3 + 13H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 7K2SO4 + 13H2O
c) Dichroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
4K2Cr2O7 + 3Na2S2O3 + 13H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 3Na2SO4 + 4K2SO4 + 13H2O
d) Dichroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12K2Cr2O7 + 9K2S2O3 + 26H3PO4 --› 24CrPO4 + 2K3PO4 + 18K2SO4 + 39H2O
e) Dichroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12K2Cr2O7 + 9Na2S2O3 + 26H3PO4 --› 24CrPO4 + 2K3PO4 + 9K2SO4 + 9Na2SO4 + 39H2O
f) Dichroman vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12CaCr2O7 + 9Na2S2O3 + 26H3PO4 --› 24CrPO4 + Ca3(PO4)2 + 9CaSO4 + 9Na2SO4 + 39H2O
23. a) Dichroman je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
4Cr2O7-2 + 3S-2 + 32H3O+1 --› 8Cr+3 + 3SO4-2 + 48H2O
b) Dichroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
4K2Cr2O7+ 3K2S + 16H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 7K2SO4 + 16H2O
c) Dichroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
4K2Cr2O7 + 3Na2S + 16H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 4K2SO4 + 3Na2SO4 + 16H2O
d) Dichroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12K2Cr2O7 + 9K2S + 32H3PO4 --› 24CrPO4 + 8K3PO4 + 9K2SO4 + 48H2O
e) Dichroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12K2Cr2O7 + 9Na2S + 32H3PO4 --› 24CrPO4 + 8K3PO4 + 9Na2SO4 + 48H2O
f) Dichroman vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
12CaCr2O7 + 9Na2S + 32H3PO4 --› 24CrPO4 + 4Ca3(PO4)2 + 9Na2SO4 + 48H2O
24. a) Dichroman je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
Cr2O7-2 + 3SO3-2 + 8H3O+1 --› 2Cr+3 + 3SO4-2 + 12H2O
b) Dichroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4 --› Cr2(SO4 )3 + 4K2SO4 + 4H2O
c) Dichroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 --› Cr2(SO4 )3 + K2SO4 + 3Na2SO4 + 4H2O
d) Dichroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3K2Cr2O7 + 9K2SO3 + 8H3PO4 --› 6CrPO4 + 2K3PO4 + 9K2SO4 + 12H2O
e) Dichroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3K2Cr2O7 + 9Na2SO3 + 8H3PO4 --› 6CrPO4 + 2K3PO4 + 9Na2SO4 + 12H2O
f) Dichroman vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
3CaCr2O7 + 9Na2SO3 + 8H3PO4 --› 6CrPO4 + Ca3(PO4)2 + 9Na2SO4 + 12H2O
Reakce chromanů
25. a) Chroman je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
8CrO4-2 + 3S2O3-2 + 34H3O+1 --› 8Cr+3 + 6SO4-2 + 51H2O
b) Chroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
8K2CrO4 + 3K2S2O3 + 17H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 11K2SO4 + 17H2O
c) Chroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
8K2CrO4 + 3Na2S2O3 + 17H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 3Na2SO4 + 8K2SO4 + 17H2O
d) Chroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24K2CrO4 + 9K2S2O3 + 34H3PO4 --› 24CrPO4 + 10K3PO4 + 18K2SO4 + 51H2O
e) Chroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24K2CrO4 + 9Na2S2O3 + 34H3PO4 --› 24CrPO4 + 10K3PO4 + 9K2SO4 + 9Na2SO4 + 51H2O
f) Chroman vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24CaCrO4 + 9Na2S2O3 + 34H3PO4 --› 24CrPO4 + 5Ca3(PO4)2 + 9CaSO4 + 9Na2SO4 + 51H2O
26. a) Chroman je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
8CrO4-2 + 3S-2 + 40H3O+1 --› 8Cr+3 + 3SO4-2 + 60H2O
b) Chroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
8K2CrO4 + 3K2S + 20H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 11K2SO4 + 20H2O
c) Chroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
8K2CrO4 + 3Na2S + 20H2SO4 --› 4Cr2(SO4 )3 + 8K2SO4 + 3Na2SO4 + 20H2O
d) Chroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24K2CrO4 + 9K2S + 40H3PO4 --› 24CrPO4 + 16K3PO4 + 9K2SO4 + 60H2O
e) Chroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24K2CrO4 + 9Na2S + 40H3PO4 --› 24CrPO4 + 16K3PO4 + 9Na2SO4 + 60H2O
f) Chroman vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24CaCrO4 + 9Na2S + 40H3PO4 --› 24CrPO4 + 8Ca3(PO4)2 + 9Na2SO4 + 60H2O
27. a) Chroman je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
2CrO4-2 + 3SO3-2 + 10H3O+1 --› 2Cr+3 + 3SO4-2 + 15H2O
b) Chroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
2K2CrO4 + 3K2SO3 + 5H2SO4 --› Cr2(SO4 )3 + 5K2SO4 + 5H2O
c) Chroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
2K2CrO4 + 3Na2SO3 + 5H2SO4 --› Cr2(SO4 )3 + 2K2SO4 + 3Na2SO4 + 5H2O
d) Chroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
6K2CrO4 + 9K2SO3 + 10H3PO4 --› 6CrPO4 + 4K3PO4 + 9K2SO4 + 15H2O
e) Chroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
6K2CrO4 + 9Na2SO3 + 10H3PO4 --› 6CrPO4 + 4K3PO4 + 9Na2SO4 + 15H2O
f) Chroman vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
6CaCrO4 + 9Na2SO3 + 10H3PO4 --› 6CrPO4 + 2Ca3(PO4)2 + 9Na2SO4 + 15H2O
Reakce chromanu (v detekční trubičce na alkohol)
28. a) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku kyseliny octové.
4K2CrO4 + 3C2H5OH + 10SiO2.xH2O --› 2Cr2(SiO3 )3 + 4K2SiO3 + 3CH3COOH + (3+10x)H2O
b) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku octanu draselného.
8K2CrO4 + 6C2H5OH + 20SiO2.xH2O --› 4Cr2(SiO3 )3 + 5K2SiO3 + 6CH3COOK + (9+20x)H2O
[chrom][chromité soli][oxid chromitý][hydroxid chromitý][dichromany][chromany]
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce S][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]