Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.03.2010 14:36:23
Reakce arsenu - zadání rovnic i řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce As][minerály As][strukturní vzorce As][As v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
[arsen][sulfidy][oxidy][arsenitany][arseničnany]
Výroba arsenu a některé jeho reakce
01. a) Arsen vzniká tepelným rozkladem arsenopyritu.
FeAsS --› FeS + As
b) Arsen vzniká tepelným rozkladem löllingitu.
FeAs2 --› FeAs + As
02. a) Arsen se při reakci se zředěnou kyselinou dusičnou oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou.
As + HNO3 + H2O --› H3AsO3 + NO
b) Arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou dusičnou oxiduje na kyselinu trihydrogenarseničnou.
3As + 5HNO3 + 2H2O --› 3H3AsO4 + 5NO
c) Arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou.
2As + 3H2SO4 --› 2H3AsO3 + 3SO2
d) Některé zdroje (Greenwood-chemie prvků) však uvádí, že arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou oxiduje na dimér oxidu arsenitého.
4As + 6H2SO4 --› As4O6 + 6SO2 + 6H2O
03. Arsen se při reakci s roztaveným hydroxidem oxiduje na trioxoarsenitan sodný
2As + 6NaOH --› 2Na3AsO3 + 3H2
Sulfid arsenitý a arseničný
04. I. a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na trithioarsenitan
As2S3 + 3Sx -2 --› 2AsS3-3 + 3(x-1)S
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithioarsenitan amonný
As2S3 + 3(NH4)2Sx --› 2(NH4)3AsS3 + 3(x-1)S
II.a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan
As2S3 + 3Sx -2 --› 2AsS4-3 + (3x-5)S
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
As2S3 + 3(NH4)2Sx --› 2(NH4)3AsS4 + (3x-5)S
05. a) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan
As2S5 + 3Sx -2 --› 2AsS4-3 + 3(x-1)S
b) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
As2S5 + 3(NH4)2Sx --› 2(NH4)3AsS4 + 3(x-1)S
06. a) Sulfid arseničný se vyloučí při okyselení tetrathioarseničnanu
2AsS4-3 + 6H3O+1 --› As2S5 + 3H2S + 6H2O
b) Sulfid arseničný se vyloučí při okyselení tetrathioarseničnanu draselného kyselinou sírovou
2K3AsS4 + 3H2SO4 --› As2S5 + 3H2S + 3K2SO4
Oxidy arsenu
07. Dimér oxidu arsenitého vzniká pražením arsenopyritu
4FeAsS + 10O2 --› As4O6 + 2Fe2O3 + 4SO2
08. a) Reakcí diméru oxidu arsenitého s hydroxidem vápenatým vzniká arsenitan vápenatý.
As4O6 + 2Ca(OH)2 --› 2Ca(AsO2)2 + 2H2O
b) Reakcí diméru oxidu arsenitého s uhličitanem sodným vzniká arsenitan trisodný.
As4O6 + 6Na2CO3 --› 4Na3AsO3 + 6CO2
Reakce arsenitanů
09. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
2MnO4-1 + 5AsO3-3 + 6H3O+1 --› 2Mn+2 + 5AsO4-3 + 9H2O
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
2KMnO4 + 5K3AsO3 + 3H2SO4 --› 2MnSO4 + K2SO4 + 5K3AsO4 + 3H2O
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
2KMnO4 + 5Na3AsO3 + 3H2SO4 --› 2MnSO4 + 5Na3AsO4 + K2SO4 + 3H2O
d) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
6KMnO4 + 15K3AsO3 + 6H3PO4 --› 2Mn3(PO4)2 + 2K3PO4 + 15K3AsO4 + 9H2O
e) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
6KMnO4 + 15Na3AsO3 + 6H3PO4 --› 2Mn3(PO4)2 + 2K3PO4 + 15Na3AsO4 + 9H2O
f) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3Ca(MnO4 )2 + 15Na3AsO3 + 6H3PO4 --› 2Mn3(PO4)2 + Ca3(PO4)2 + 15Na3AsO4 + 9H2O
10. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
2MnO4-1 + 3AsO3-3 + (1+2x)H2O --› 2MnO2.xH2O + 3AsO4-3 + 2OH-1
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
2KMnO4 + 3K3AsO3 + (1+2x)H2O --› 2MnO2.xH2O + 3K3AsO4 + 2KOH
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
2KMnO4 + 3Na3AsO3 + (1+2x)H2O --› 2MnO2.xH2O + 3Na3AsO4 + 2KOH
11. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganan.
2MnO4-1 + AsO3-3 + 2OH-1 --› 2MnO4-2 + AsO4-3 + H2O
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
2KMnO4 + K3AsO3 + 2KOH --› 2K2MnO4 + K3AsO4 + H2O
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
2KMnO4 + Na3AsO3 + 2KOH --› 2K2MnO4 + Na3AsO4 + H2O
d) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý
Ca(MnO4 )2 + Na3AsO3 + 2KOH --› CaMnO4 + K2MnO4 + Na3AsO4 + H2O
12. a) Reakcí arsenitanu sodného s octanem sodným a síranem měďnatým vzniká svinibrodská zeleň.
6NaAsO2 + 2CH3COONa + 4CuSO4 --› Cu(CH3COO)2.3Cu(AsO2)2 + 4Na2SO4
Reakce arseničnanů
13. a) Tetraoxoarseničnan je redukován ve vhodném prostředí jodidem.
AsO4-3 + 2I-1 + 2H3O+1 --› AsO3-3 + I2 + 3H2O
b) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové.
K3AsO4 + 2KI + H2SO4 --› K3AsO3 + 3I2 + K2SO4 + H2O
c) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny sírové.
K3AsO4 + 2NaI + H2SO4 --› K3AsO3 + 3I2 + Na2SO4 + H2O
d) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na trioxoarsenitan draselný.
K3AsO4 + 2KI + 2/3H3PO4 --› K3AsO3 + I2 + 2/3K3PO4 + H2O
e) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné.
3K3AsO4 + 6NaI + 2H3PO4 --› 3K3AsO3 + 3I2 + 2Na3PO4 + 3H2O
f) Tetraoxoarseničnan vápenatý je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné .
3Ca3(AsO4)2 + 12NaI + 4H3PO4 --› 3Ca3(AsO3)2 + 6I2 + 4Na3PO4 + 6H2O
  Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku)
14. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s HCl a zinkem).
As2O3 + 12HCl + 6Zn --› 2AsH3 + 6ZnCl2 + 3H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s nascentním vodíkem).
As2O3 + 12H --› 2AsH3 + 3H2O
15. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
As2O3 + 6H2SO4 + 6Zn --› 2AsH3 + 6ZnSO4 + 3H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s nascentním vodíkem).
As2O3 + 12H --› 2AsH3 + 3H2O
16. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s HCl a zinkem).
Na3AsO4 + 11HCl + 4Zn --› AsH3 + 3NaCl + 4ZnCl2 + 4H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
Na3AsO4 + 8H + 3HCl --› AsH3 + 3NaCl + 4H2O
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
AsO4-3 + 8H + 3H3O+1 --› AsH3 + 7H2O
17. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
2Na3AsO4 + 11H2SO4 + 8Zn --› 2AsH3 + 3Na2SO4 + 8ZnSO4 + 8H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
2Na3AsO4 + 16H + 3H2SO4 --› 2AsH3 + 3Na2SO4 + 8H2O
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
AsO4-3 + 8H + 3H3O+1 --› AsH3 + 7H2O
18. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s HCl a zinkem).
Na3AsO3 + 9HCl + 3Zn --› AsH3 + 3NaCl + 3ZnCl2 + 3H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
Na3AsO3 + 6H + 3HCl --› AsH3 + 3NaCl + 3H2O
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
AsO4-3 + 6H + 3H3O+1 --› AsH3 + 6H2O
19. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
2Na3AsO3 + 9H2SO4 + 6Zn --› 2AsH3 + 3Na2SO4 + 6ZnSO4 + 6H2O
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
2Na3AsO3 + 12H + 3H2SO4 --› 2AsH3 + 3Na2SO4 + 6H2O
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
AsO3-3 + 6H + 3H3O+1 --› AsH3 + 6H2O
. [arsen][sulfidy][oxidy][arsenitany][arseničnany]
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce S][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]
Go home