13.06.2004 14:44:53

Trojvazný arsen v organických sloučeninách
(pozn.: po kliknutí všude uvedeny ekvivalentní sloučeniny trojvazného fosforu)
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Estery kyseliny arsenité [H3AsO3 ,přesněji As(OH)3]- arsenity
(arsen vázán k uhlíku přes kyslík)
arsenit

trialkyl-arsenit.

ethyl-fenyl-methylarsenit

arsonité kyseliny a jejich deriváty (arsen vázán k uhlíku přímo)
Arsonité kyseliny a jejich estery - arsonity

ethyl-methyl-ethylarsonit

arsinité kyseliny a jejich deriváty (arsen vázán k uhlíku 2x přímo)
Arsinité kyseliny a jejich estery - arsinity

ethyl(fenyl)arsinitá kyselina

methyl-ethyl(fenyl)arsinit

arsany(odvozeno od binární sloučeniny s vodíkem)

trifenylarsan

fenylarsan

pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného arsenu s fosforem, arsoniové kationty

nahoru, sloučeniny arsenu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home