13.06.2004 19:55:21

Trojvazný fosfor v organických sloučeninách
(pozn.: po kliknutí všude uvedeny ekvivalentní sloučeniny trojvazného arsenu)
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Estery kyseliny fosforité [H3PO3 ,přesněji P(OH)3]- fosfity
(fosfor vázán k uhlíku přes kyslík)
fosfit
trialkyl-fosfit
ethyl-fenyl-methyl-fosfit
fosfonité kyseliny a jejich deriváty(fosfor vázán k uhlíku přímo)
Fosfonité kyseliny a jejich estery - fosfonity
ethyl-methyl-ethylfosfonit
fosfinité kyseliny a jejich deriváty (fosfor vázán k uhlíku 2x přímo)
Fosfinité kyseliny a jejich estery - fosfinity
ethyl(fenyl)fosfonitá kyselina
methyl-ethyl(fenyl)fosfonit
fosfany (dříve fosfiny(odvozeno od binární sloučeniny s vodíkem)
trifenylfosfan
fenylfosfin
pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného fosforu s arsenem, fosfoniové kationty

nahoru, sloučeniny fosforu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home