13.06.2004 19:52:42

Porovnání pětivazných a trojvazných sloučenin fosforu a arsenu
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

fosfor pětivazný fosfor trojvazný arsen pětivazný arsen trojvazný
estery kyselin, kde je fosfor (resp. arsen) vázán k uhlíku přes kyslík )
fosfát
fosfit
arsenát
arsenit

ethyl-dimethyl-fosfát

ethyl-fenyl-methyl-fosfit

ethyl-dimethyl-arsenát

ethyl-fenyl-methyl-arsenit

kyseliny a estery, kde je fosfor (resp. arsen) vázán k uhlíku přímo

ethyl-methyl-ethylfosfonit

ethyl-methyl-fenylarsonát

ethyl-methyl-ethylarsonit

kyseliny a estery, kde je fosfor (resp. arsen) vázán k uhlíku 2x přímo

ethyl(fenyl)fosfinitá kyselina

ethyl(fenyl)arsinová kyselina

ethyl(fenyl)arsinitá kyselina

methyl-ethyl(fenyl)fosfinát

methyl-ethyl(fenyl)fosfinit

methyl-ethyl(fenyl)arsinát

methyl-ethyl(fenyl)arsinit

sloučeniny odvozené od binárních sloučenin fosforu (resp. arsenu) s vodíkem

dichlorotrifenyl-l5-fosfan

fenylfosfan

pentafenyl-l5-arsan

trifenyarsan

nahoru, sloučeniny prvků, heterocykly, organická chemie, go home