29.04.2003 04:06:44
- M efekt př.:fenylmethylsulfon

Zde je obsažen substituent II. třídy, který způsobuje -M (záporný mezomérní neboli kongugační -K) efekt.Substituent přitahuje k sobě elektrony z jádra a snižuje tak elektronovou hustotu jádra jako celku - tím znesnadňuje další substituci celkově - ale přitom zvyšuje elektronovou hustotu v poloze meta (polohy 3,5),kam orientuje další substituci (i když ne zpravidla ze 100 %).
+I:obecně, alkylbenzen , toluen
-I:obecně, fenylamonium,trialkylfenylamonium, dialkylfenylsulfonium
+M: N,N-dialkylanilin, N-alkylanilin ,anilin, fenol, thiofenol, chlorbenzen, brombenzen
-M:nitrobenzen, benzonitril ,benzaldehyd, fenylmethylsulfon, alkylester benzensulfonové kyseliny, benzensulfonová kyselina, kyselina benzoová, alkylester kyseliny benzoové, benzamid

[nahoru][teorie efektů][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]