29.04.2003 04:02:57
+ M efekt př.: brombenzen

Zde je obsažen substituent I. třídy, který způsobuje svými volnými elektronovými páry +M efekt.Substituent odpuzuje volné elektronové páry od sebe do jádra a zvyšuje tak elektronovou hustotu jádra jako celku - tím celkově usnadňuje další substituci - zvyšuje elektronovou hustotu v poloze ortho a para (polohy 2,4,6),kam orientuje další substituci (i když ne zpravidla ze 100 %).
Upozornění: Vzhledem k tomu, že má brom větší elektronegativitu než uhlík, působí zde proti + M efektu -I efekt.Je však slabší a pouze zeslabuje účinek + M efektu.
+I:obecně, alkylbenzen , toluen
-I:obecně, fenylamonium,trialkylfenylamonium, dialkylfenylsulfonium
+M: N,N-dialkylanilin, N-alkylanilin ,anilin, fenol, thiofenol, chlorbenzen, brombenzen
-M:nitrobenzen, benzonitril ,benzaldehyd, fenylmethylsulfon, alkylester benzensulfonové kyseliny, benzensulfonová kyselina, kyselina benzoová, alkylester kyseliny benzoové, benzamid

[nahoru][teorie efektů][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]