29.04.2003 03:54:10
doporučuji prostudovat nejdříve
základní členění
Deriváty anilinu a jejich zásaditost

U všech aromatických aminů působí +M efekt, který způsobuje volný elektronový pár na dusíku. Ten se snaží zapojit do konjugace na jádru a snižuje tak elektronovou hustotu na dusíku (vzniká částečně kladný náboj).Při přijetí vodíkového kationtu a vzniku arylamonia (tzn. projevu zásady) tento částečně kladný náboj oddaluje celkový náboj na dusíku od nuly /1+d/ > /1/. Z toho plyne, že částečně kladný náboj zhoršuje podmínky pro přijímání vodíkového kationtu, takže každý aromatický amin je méně zásaditý než amoniak

Substituovaný atom dusíku

V případě, že je dusík alkylován, působí alkylová skupina nasouvání elektronové hustoty na dusík, který o to ochotněji nasouvá svůj elektronový pár do konjugace v jádru. To má za následek sice zvýšení + M efektu, ale zároveň snížení elektronové hustoty na dusíku ( větší náboj +d) a z toho plynoucí snížení zásaditosti.
anilin
N-alkylanilin
N,N-dialkylanilin
Pořadí aromatických aminů alkylovaných na dusíku dle vzrůstající zásaditosti je následující:
voda(pH=7) < dialkylanilin < alkylanilin < anilin

Substituované jádro substitentem působícím -M efektem

o-nitranilin
Zde uveden příklad s nitroskupinou. Nitroskupina způsobuje celkově snižování elektronové hustoty na jádru a tím napomáhá k "vytahování" elektronového páru z dusíku aminoskupiny , což způsobuje větší elektronový deficit (částečně kladný náboj) na tomto dusíku a z toho plynoucí snížení zásaditosti. V souladu s působením - M efektu je největší vliv v polohách ortho a para (zde vzhledem k vzdálenosti přeci jen o něco menší) a nejmenší v poloze meta.
Pořadí nitraanilinů dle vzrůstající zásaditosti je následující:
voda(pH=7) < o-nitralin < p-nitralin < m-nitralin< anilin

Substituované jádro substitentem působícím +M efektem

o-chloranilin
Zde uveden příklad s chloroskupinou. Chloroskupina způsobuje celkově zvyšování elektronové hustoty na jádru a tím brání "vytahování" elektronového páru z dusíku aminoskupiny , což způsobuje menší elektronový deficit (částečně kladný náboj) na tomto dusíku a z toho plynoucí zvýšení zásaditosti. V souladu s působením + M efektu je největší vliv v polohách ortho a para (zde vzhledem k vzdálenosti přeci jen o něco menší) a nejmenší v poloze meta.
Pořadí chloranilinů dle vzrůstající zásaditosti je následující:
voda(pH=7) < anilin < m-chloranilin< p-chloranilin< o-chloranilin
Efekty- vliv na pH(základní členění), deriváty anilinu, alkylové skupiny
Porovnej s vlivem efektů na pH u hydroxiderivátů

[nahoru][ reakční mechanismy][dusíkaté sloučeniny][organická chemie][go home]