12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
3. , 6. a 9.


VII. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o známých koncentracích (zadaná - koncetrace hmotnostní procenta, vypočítávaná - molární koncentrace)

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 0,4 M roztoku sodného louhu na na neutralizaci 400 ml roztoku 8% kyseliny sírové o hustotě 1,052 g.ml-1?
2. Kolik je třeba 1,5 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné na neutralizaci 200 ml 12 % roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,131g.ml-1?
3. Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 6 % jodidu draselného o hustotě *1,032g.ml-1* a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
4. Kolik je třeba 1 M roztoku kyseliny sírové na neutralizaci 80 ml 12% roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,131g.ml-1?
5. Kolik je třeba 0,5 M roztoku kyseliny dusičné na neutralizaci 50 ml 6% roztoku hydroxidu vápenatého o hustotě *1,045g.ml-1*?
6. Kolik je třeba 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 8% roztoku chromanu draselného o hustotě *1,075 g.ml-1 * a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
7. Kolik je třeba 0,6 M roztoku manganistanu draselného při oxidaci 40 ml 6% roztoku jodidu draselného o hustotě *1,032g.ml-1* v prostředí přebytku kyseliny sírové? (vznikají sírany manganatý a draselný a jód)
8. Kolik je třeba 0,6 M roztoku dvojchromanu draselného na oxidaci 90 ml 7 % roztoku siřičitanu draselného o hustotě *1,052g.ml-1* v prostředí přebytku kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)
9. Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 6 % roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,039g.ml-1a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
10. Kolik je třeba 2 M roztoku hydroxidu sodného na na neutralizaci 120 ml 6% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,028g.ml-1?
  !!! Pokud byla hustota označena *...*, byla pouze odhadnuta, neboť jsem neměl k dispozici tabulky s hodnotami hustot příslušných roztoků, metodika výpočtu tím však v žádném případě neutrpěla!!!

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku