01.05.2007 11:21:28
VII. 6
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout
(zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Kolik je třeba 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 8% roztoku chromanu draselného o hustotě 1,075 g.ml-1 a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2HCl + 2K2CrO4 --› K2Cr2O7 + 2KCl + H2O

2. Převedeme u K2CrO4 hmotnostní koncentraci na molární
a) 1litr..........................................................1075 gramů roztoku K2CrO4
b) 1075 gramů..............................................100 %
x.....................................................................8 %
x = 1075.8/100 = 86 gramů samotného K2CrO4
c) 194,2g K2CrO4................................................1 mol K2CrO4
86 g K2CrO4.........................................................y molů K2CrO4
y = 86.1/194 = 0,443 molu a jelikož se počítalo v jednom litru, platí zároveň, že molární koncentrace K2CrO4 je 0,443 M

3. Vypočítáme kolik molů K2CrO4 vstupuje do reakce
1000 ml ...........................................443 milimolů
60 ml ................................................x milimolů
z = 60.443/1000 = 26,58 milimolů K2CrO4

4. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů HCl
2 moly K2CrO4...............................................2 moly HCl
26,58 milimolů K2CrO4................................x milimolů HCl
v = 26,58.2/2 = 26,58 milimolů HCl

5. Určíme objem roztoku HCl
1000 ml ....................................500 milimolů HCl
r ml ...........................................26,58 milimolů HCl
r = 1000.26,58/500 = 53,16 mililitru roztoku HCl


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home