01.05.2007 11:31:38
VII. 9
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout
(zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 6 % roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,039g.ml-1 a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
H2SO4 + Ba(NO3)2 --› BaSO4 + 2HNO3

2. Převedeme u H2SO4 hmotnostní koncentraci na molární
a) 1litr..........................................................1039 gramů
b) 1039 gramů..............................................100 %
x.....................................................................6 %
x = 1039.6/100 = 62,34 gramů samotného H2SO4
c) 98g ..................................................1 mol H2SO4
62,34 g ...............................................y molů H2SO4
y = 62,34.1/98 = 0,636 molu a jelikož se počítalo v jednom litru, platí zároveň, že molární koncentrace H2SO4 je 0,636 M

3. Vypočítáme kolik molů H2SO4 vstupuje do reakce
1000 ml ...........................................636 milimolů H2SO4
20 ml ................................................x milimolů H2SO4
z = 20.636/1000 = 12,72 milimolů H2SO4

4. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů Ba(NO3)2
1 mol H2SO4...............................................1 mol Ba(NO3)2
12,72 milimolů H2SO4................................x milimolů Ba(NO3)2
v = 12,72.1/1 = 12,72 milimolů Ba(NO3)2

5. Určíme objem roztoku Ba(NO3)2
1000 ml ....................................200 milimolů Ba(NO3)2
r ml ...........................................12,72 milimolů Ba(NO3)2
r = 1000.12,72/200 = 63,6 mililitru roztoku Ba(NO3)2


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home