12.03.2006 21:44:11
Řešení výpočtů z rovnic

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
3. , 6. a 9.


VII. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o známých koncentracích (zadaná - koncetrace hmotnostní procenta, vypočítávaná - molární koncentrace)

  výsledky příkladů
1. 1717,6 ml 0,4 M roztoku sodného louhu
2. 150,8 ml 1,5 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné
3. 55,95 ml 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého
4. 135,7 ml 1 M roztoku kyseliny sírové
5. 169,2 ml 0,5 M roztoku kyseliny dusičné
6. 53,16 ml 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové
7. 4,97 ml 0,6 M roztoku manganistanu draselného
8. 23,3 ml roztoku dvojchromanu draselného
9. 63,6 ml 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého
10. 101,4 ml 2 M roztoku hydroxidu sodného

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku