02.05.2007 01:31:43
I.9
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba zinku - při redukci nadbytku chloristanu draselného - na výrobu 50 gramů chloridu draselného (vzniká též oxid zinečnatý)?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

KClO4 + 4 Zn --›KCl + 4 ZnO

2. Zapíšeme sumární relativní hmotnosti
KCl........................................39,1+ 35,5 = 74,6
4 Zn.......................................4.65,4 = 261,6

3. Sestavíme trojčlenku
Zn.........x...................261,6
KCl......50..................74,6

4. Vypočítáme hmotnost požadované látky
x = 50.261,6/74,6
x = 175 gramů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home