02.05.2007 00:18:30
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. , 5. a 9.


XII. zadaná sloučenina je v roztoku (koncentrace molární), počítaná sloučenina je v plynném skupenství za normálních podmínek

  zadání příkladů
1. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 80 ml 4M roztoku peroxidu vodíku se síranem železitým v prostředí hydroxidu sodného (vznikají též sírany železnatý a sodný)?
2. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 15 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s hexakyanoželezitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného (vzniká též hexakyanoželeznatan drselný) ?
3. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 12 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s jodistanem draselným (vzniká též jodičnan draselný)?
4. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 2 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové (vznikají též sírany manganatý a draselný)?
5. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 200 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s chromanem draselným v prostředí kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy chromitý a draselný)?
6. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 6 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s chlorovým vápnem (chlornanchloridhydroxid vápenatý) (vznikají též chlorid a hydroxid vápenatý)?
7. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 16 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s oxidem manganičitým v prostředí kyseliny sírové(vzniká též síran manganatý)?
8. Jaké budou objemy kyslíku a vodíku za normálních podmínek, které vzniknou elektrolýzou 80 ml vody (za katalýzy kyselinou sírovou)?
9. Jaký bude objem chlóru, který vznikne za normálních podmínek reakcí 5 ml 2M roztoku manganistanu draselného s přebytkem kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy manganatý a draselný)?
10. Jaký bude objem oxidu uhličitého za normálních podmínek, jestliže přebytek uhličitanu vápenatého polijeme 7 ml 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové (vzniká též chlorid vápenatý)?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku