29.04.2007 16:56:47
XII. 9
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit
(zadaný modře, požadovaný červeně)

Zadání
Jaký bude objem chlóru, který vznikne za normálních podmínek reakcí 5 ml 2M roztoku manganistanu draselného s přebytkem kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy manganatý a draselný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
16HCl+2KMnO4 --› 5Cl2+ 2MnCl2 + 2KCl +8H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
2moly KMnO4..........................................1000 ml
x molůKMnO4 ............................................5 ml
x = 5.2/1000 = 0,01 molů KMnO4

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
2 moly KMnO4 ..........................................5 mol Cl2
0,01 molů KMnO4......................................z molů Cl2
z = 0,01.5/2 = 0,025 molu Cl2

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,025.22,41 = 0,56 litru chlóru


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku