02.05.2007 01:38:56
XII. 1
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 80 ml 4M roztoku peroxidu vodíku se síranem železitým v prostředí hydroxidu sodného (vznikají též sírany železnatý a sodný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
H2O2 +2NaOH+Fe2(SO4)3 --› O2+ 2FeSO4 + Na2SO4 +2H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
4 moly H2O2....................................1000 ml
x molůH2O2 ....................................80 ml
x = 80.4/1000 = 0,32 molů H2O2

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
1 mol H2O2 ...................................1 mol O2
0,32 molů H2O2...........................x molů O2
x = 0,32.1/1 = 0,32 molu O2

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,32.22,41 = 7,17 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku